BÁNH MỲ - MODUN - YÊU CẦU

BÁNH MỲ - MODUN - YÊU CẦU

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3 THÁNG:

 

* Học phí:  5.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 6 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo những kiến thức cơ bản về bánh mỳ

- Chương trình đào tạo linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu người học

- Học sinh có kiến thức cơ bản sẽ là tiền đề để học những kiến thức chuyên sâu cao hơn (học theo modun)

- Học sinh có thể lựa chọn một trong nhiều chương trình đào tạo của Trường 

* Ưu điểm: 

- Cơ hội rộng mở để phát thiển đam mê

- Thời gian học ngắn

- Hỗ trợ tìm việc làm

- Tập trung thực hành rèn kỹ năng nghề

- Trải nghiệm nghề nghiệp từ những ngày đầu tiên

- Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

* Nội dung chương trình đào tạo:

 

 

      II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH:

* Học phí:  ......... đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 6 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

* Nội dung chương trình đào tạo:

 

 

        III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỢ LÀNH NGHỀ - THỢ CHÍNH:

 

- Học phí modun 1:  6.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

- Học phí modun 2:  6.500.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

- Học phí modun 3:  6.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 30 buổi (học thêm không tính phí nếu chưa thành thạo)

* Bằng cấp: được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa (Học đủ 3 modun thì được cấp Chứng chỉ 3 tháng Sơ cấp nghề của Sở Lao Động TB&XH)

* Địa điểm đào tạo:

1. Địa điểm 1: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

2. Địa điểm 2: Số 2 Phạm Hồng Thái, Hội An, Quảng Nam  

* Nội dung chương trình đào tạo:

STT

Modun 1

Modun 2

Modun 3

1

Lý Thuyết Bột – các thành phần khác

2

Bánh mỳ ta

Papa roti

Croissant

3

Bánh mỳ ngọt

Bánh mỳ phô mai chảy

Raisin

4

Bánh ngọt nhân các loại

Cake d’orange(  cake cam)

P Chocolat

5

Bánh xúc xích

Bánh mỳ nâu

Donut

6

Bánh ruốc

Bánh bao

Brioche

7

Baguette, chuột

Choux chiên

Bánh olive

8

Demie (bánh gối)

Bánh mỳ xoắn ốc nhân kem

 

9

Hamburger

Chausson( nhân hoa quả, nhân mặn)

 

     

    III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỦ CỬA HÀNG:

 

- Học phí modun 1:  10.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

- Học phí modun 2:  10.500.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

- Học phí modun 3:  11.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 40 buổi (học thêm không tính phí nếu chưa đủ khả năng mở tiệm)

* Bằng cấp: được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa (Học đủ 3 modun thì được cấp Chứng chỉ 3 tháng Sơ cấp nghề của Sở Lao Động TB&XH)

* Địa điểm đào tạo:

1. Địa điểm 1: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

2. Địa điểm 2: Số 2 Phạm Hồng Thái, Hội An, Quảng Nam  

* Nội dung chương trình đào tạo:

STT

Modun 1

Modun 2

Modun 3

1

Lý Thuyết Bột – các thành phần khác

2

Bánh mỳ ta

Papa roti

Croissant

3

Bánh mỳ ngọt

Bánh mỳ phô mai chảy

Raisin

4

Bánh ngọt nhân các loại

Cake d’orange(  cake cam)

P Chocolat

5

Bánh xúc xích

Bánh mỳ nâu

Donut

6

Bánh ruốc

Bánh bao

Brioche

7

Baguette, chuột

Choux chiên

Bánh olive

8

Demie (bánh gối)

Bánh mỳ xoắn ốc nhân kem

 

9

Hamburger

Chausson( nhân hoa quả, nhân mặn)

 

 

    IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU:

 

* Học phí:  Khách sạn, Nhà hàng, Doanh nghiệp và Cá nhân lựa chọn 1 trong những chương trình đào tạo trên

* Thời gian học:  theo nhu cầu của người học

* Bằng cấp: Được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa

* Địa điểm đào tạo:

1. Địa điểm 1: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

2. Địa điểm 2: Số 2 Phạm Hồng Thái, Hội An, Quảng Nam  

* Nội dung chương trình đào tạo: