NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 6 THÁNG

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN 6 THÁNG

 

             I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 6 THÁNG:

* Thời gian học: 5 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

* Việc làm: Được giới thiệu việc làm miễn phí đến các Khách sạn, Nhà hàng, Doanh nghiệp là đối tác lâu năm của Trường với mức lương khởi điểm từ 4.000.000 – 5.000.000đ/ tháng.

* Học phí:  3.000.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

=> Ước tính Chi phí: 3.000.000 đồng - (4.000.000 đồng -> 6.000.000 đồng - Lương được hưởng tại Doanh nghiệp) =  0 đồng

Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo những pha chế cơ bản + 4 tháng đào tạo tại Doanh nghiệp (học sinh có quyền lựa chọn)

* Ưu điểm: 

- Chi phí đào tạo thấp 

- Học sinh có kiến thức cơ bản pha chế và được rèn kỹ năng tại Doanh nghiệp

- Sau khi kết thúc khóa học được làm tại Doanh nghiệp

- Được nhận Chứng nhận hỗ hợp giữa Nhà trường và Doanh nghiệp

* Một số học sinh tốt nghiệp có việc làm: