CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

 

       

 

Chương trình đào tạo

 

 

 

1.1. Kỹ thuật chế biến món ăn Á

1.2. Kỹ thuật chế biến món ăn Âu

1.3. Nghiệp vụ phục vụ Bàn

1.4. Đồ uống pha chế

1.5. Bánh mỳ - Bánh ngọt

1.6. Nghiệp vụ lưu trú ( Buồng phòng)

 

 

 

 

 

 

Nội dung chương trình đào tạo

 

 

 

- Lựa chọn “ Chương trình học” sẵn có của trường Hoa Sữa

- Học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, DN, KS, NH ….

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức đào tạo

 

 

- Đào tạo mới

- Đào tạo lại: áp dụng với các cá nhân, tổ chức, DN, KS, Nh … có nhu cầu đào tạo lại kiến thức chuyên ngành bài bản, chuyên sâu … cho nhân viên đang làm việc

- Đào tạo theo:

     +  Món

     + Kỹ năng

     + Phương pháp

     + Dòng sản phẩm

     + Qui trình

     + . . .

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm

 

 

 

- Lấy yêu cầu của các đối tượng học về mục đích học khác nhau làm tâm điểm để thiết kế nên Chương trình giảng dạy.

- Áp dụng cho nhiều đối tượng học viên: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, KS, NH… có nhu cầu về đào tạo cơ bản, nâng cao

- Giảng viên là các đầu bếp giàu kinh nghiệm

- Thời gian học ngắn

- Tập trung vào các kiến thức trọng tâm

- Thực hành nhiều

 

 

 

 

 

Một số học sinh tốt nghiệp có việc làm