CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - MODUN - YÊU CẦU

CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU - MODUN - YÊU CẦU

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3 THÁNG:

 

* Học phí: 4.900.000 đồng/ 1 khóa (đã bao gồm tiền nguyên liệu thực hành)

* Thời gian học: 3 -> 4 buổi/tuần sáng từ 8h00-12h00 hoặc chiều từ 13h00 – 17h00)

* Bằng cấp: Tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghể của Sở Lao Động TB&XH

Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo những món ăn cơ bản Âu (40 buổi) 

* Ưu điểm: 

- Học sinh được cung cấp những kỹ năng cơ bản của ngành Âu

- Chương trình đào tạo linh hoạt (Đào tạo nhanh)

- Học sinh có kiến thức cơ bản sẽ là tiền đề để học những kiến thức chuyên sâu cao hơn (học theo modun)

- Nhà trường cam kết có việc làm trong chuyên ngành đào tạo

* Nội dung chương trình đào tạo:

 

 

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MONDUN :

 

* Bằng cấp: được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa (Học đủ .... modun thì được cấp Chứng chỉ 3 tháng Sơ cấp nghề của Sở Lao Động TB&XH)

* Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

* Nội dung chương trình đào tạo:

 

 

 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU:

 

* Học phí:  Khách sạn, Nhà hàng, Doanh nghiệp và Cá nhân lựa chọn 1 trong những chương trình đào tạo trên

* Thời gian học:  theo nhu cầu của người học

* Bằng cấp: Được cấp Giấy Chứng nhận của Trường Hoa Sữa

* Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa - Số 1118 Đường đê Nguyễn Khoái, Hoàng Mai - Hà Nội (cách cầu Thanh Trì 400m)

* Nội dung chương trình đào tạo: