THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp khóa học 2014 - 2016

      

        Phòng Quản lý đào tạo thông báo hiện nay nhà trường đã có kết quả kỳ thi tốt nghiệp của Học sinh khóa 9 (năm học 2014-2016) ngành CBMA và QTNH cụ thể như sau:

  1. Học sinh theo dõi kết quả được thông báo tại bản tin nhà trường.
  2. Học sinh có thắc mắc hoặc phúc khảo bài thi sẽ liên hệ về PĐT từ ngày 21/9/2016 đến hết sáng ngày 24/9/2016.
  3. Dự kiến thời gian cấp phát bằng tốt nghiệp TCCN khóa 9 vào ngày 10/10/2016.

     Lưu ý: Phòng QLĐT chỉ giải quyết thắc mắc và phúc khảo bài thi theo đúng lịch thông báo, sau ngày 24/9/2016 mọi trường hợp phúc khảo bài thi sẽ không được giải quyết. Vậy đề nghị HS khóa 9 nghiêm túc thực hiện theo thông báo.          

Trân trọng!                                                                        Trưởng Phòng QL đào tạo

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                      Trần Sỹ Nguyên

Untitled-1-01