Nhà trường cam kết mức lương khởi điểm cho học sinh từ 4,5 - 5 triệu với nghề Bánh, từ 3,5 - 4,5 triệu với các nghề Nghiệp vụ Buồng Phòng, Phục vụ Bàn, Kỹ thuật chế biến món ăn

TRƯỜNG TC KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                              THÔNG BÁO

                                         (V/v:Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 8)

 

Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp khóa 8 (Khóa học: 2013-2015) như sau:

1. Lịch thi:

 - Thứ 3 ngày 18 /08/2015:  06h30’: Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp.

Stt

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

1

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Chính trị

18/08/2015

07h30 – 10h30

Lý thuyết tổng hợp Quản trị Nhà hàng

18/08/2015

13h00 – 15h00

Thực hành Nghiệp vụ Nhà hàng

19/08/2015

     07h00 – 12h00      13h00 – 17h30

2

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chính trị

18/08/2015

 07h30 – 10h30

Lý thuyết chế biến

18/08/2015

 13h00 – 15h00

Thực hành chế biến món ăn

19-22/08/2015

      07h00 – 12h00       13h00 – 17h30

2. Lệ phí thi:

- Ngành Quản trị Nhà hàng: 400.000đ/ 1hs

- Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: 400.000đ/1hs

3. Ghi chú:

- Học sinh đóng lệ phí thi gặp C. Thủy, T. Thanh Phòng tuyển sinh. Trong 2 ngày 11 -12 /08/2015 (Chỉ thu lệ phí vào 2 ngày trên - Những trường hợp không đóng sẽ không được tham dự kỳ thi trên).

- Học sinh đến dự thi phải có thẻ học sinh. Trường hợp mất thẻ đề nghị các em  gặp thầy Dũng (PĐT) trước ngày 03/8/2015 để được làm thẻ mới.

- Học sinh đến nhận phòng thi và số báo danh vào lúc 15h00 ngày 17/8/2015 (Xem bảng tin Đào tạo).

* Ghi chú

- Tổng kết xét điều kiện thi tốt nghiệp ngày 22/07/2015.

- Lịch thi, Danh sách phòng thi xem tại bảng tin Đào tạo trước ngày 15/8/2015.

CHẤM THI, XÉT TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG

- Chấm thi: Dự kiến ngày 25, 26,27,28,29/08/2015.

- Công bố điểm và giải quyết phúc khảo (nếu có): 9-12/09/2014

- Xét và phân loại tốt nghiệp: 16-18/09/2015.

- Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: 10/10/2015.

                                                                                                                                                                   PHÒNG QUẢN LÝ  ĐÀO TẠO