Nhà trường cam kết mức lương khởi điểm cho học sinh từ 4,5 - 5 triệu với nghề Bánh, từ 3,5 - 4,5 triệu với các nghề Nghiệp vụ Buồng Phòng, Phục vụ Bàn, Kỹ thuật chế biến món ăn

TRƯỜNG TC KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ hè và kế hoạch học lại, thi lại toàn khóa năm 2015)

Phòng QLĐT xin thông báo về lịch nghỉ hè và kế hoạch học lại, thi lại đối với học sinh hệ TCCN toàn trường năm học 2014 - 2015 như sau:

- Thời gian nghỉ hè: Từ 15/6/2015 đến hết 19/7/2015 (Lịch học bắt đầu từ 20/7/2015).

- Thời gian học lại: Từ 15/6/2015 đến hết 22/6/2015 (HS xem lịch học lại và danh sách học lại, thi lại các môn tại bản tin từ 15/5/2015).

- Thời gian thi lại: ngày 01,02 và 03/07/2015

Lưu ý:

- Học sinh vào PĐT lấy mẫu đơn xin học lại, thi lại (Đối với học sinh đã học lần 1) hoặc đơn xin học bổ sung (Đối với học sinh chưa học lần 1) và đóng lệ phí tại phòng Tuyển sinh. ( HS học bổ sung không phải đóng phí).

- Sau khi đóng lệ phí xong HS mang đơn có xác nhận đã đóng lệ phí về phòng Quản lý đào tạo (gặp cô Mười) để được sắp xếp lớp học theo quy định.

Lệ phí:       Học lại                10.000đ/ tiết học

                  Thi lại:                50.000đ/môn

      Thời gian đóng lệ phí:  Từ ngày 25/5/2015 đến hết ngày 02/6/2015 ( HS lưu ý sau thời gian trên nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp lệ phí muộn).

- Mọi thắc mắc về vấn đề học lại, thi lại, điểm xin liên hệ với Cô Mười (PQLĐT). Cô Mười chỉ giải quyết các thắc mắc của HS về vấn đề học lại, thi lại, điểm các môn trong thời gian từ 18/5/2015 đến 25/6/2015.

                                                                  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO