Nhà trường cam kết mức lương khởi điểm cho học sinh từ 4,5 - 5 triệu với nghề Bánh, từ 3,5 - 4,5 triệu với các nghề Nghiệp vụ Buồng Phòng, Phục vụ Bàn, Kỹ thuật chế biến món ăn

                                       BUỔI 1: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                   Escalope de porc cordon blue

                                                                   Soupe à l'oignon

                                       BUỔI 2: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                  Salade piemontaire

                                                                  Travé de porc grille sauce BBQ

                                       BUỔI 3: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                  Lasagne sauce bolognaise

                                                                  Gratin macaroni

                                       BUỔI 4: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                 Filet de canard à l'orange

                                                                 Crouistillante de banana au chocolat

                                       BUỔI 5: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                Coq au vin

                                                                Crumble de fruits

                                       BUỔI 6: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                 Saumon grille sauce beurre blanc

                                                                 Salade César

                                      BUỔI 7: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                 Côte de porc charcuitiere

                                                                 Duo mousse chocolat

                                      BUỔI 8: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                 Canellonis de poulet au champignon

                                                                 Ravilois de thon

                                      BUỔI 9: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                Quiche légumes

                                                                Quiche lorraine

                                       BUỔI 10: THỰC HÀNH NẤU MÓN

                                                                Steak au poivre

                                                                Salade vert                                   

LIÊN HỆ: 

Ms HẠNH - PHÒNG ĐÀO TẠO

TEL: 0902 228 956

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.