Nhà trường cam kết mức lương khởi điểm cho học sinh từ 4,5 - 5 triệu với nghề Bánh, từ 3,5 - 4,5 triệu với các nghề Nghiệp vụ Buồng Phòng, Phục vụ Bàn, Kỹ thuật chế biến món ăn

                                       BUỔI 1: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP HẤP

                                                                 - Pavé de daurade en écaille de courgettes

                                                                 - Crèm caramel

                                       BUỔI 2: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP CHẦN LUỘC TỪ NƯỚC LẠNH

                                                                  Blanquette de volaille à l'ancienne

                                                                  Mousse au chocolat

                                       BUỔI 3: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP CHẦN LUỘC TỪ NƯỚC SÔI

                                                                  File de poisson sauce Normande

                                                                  Crème brullé

                                       BUỔI 4: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP POELLÉ

                                                                 Canard poellé, légumes glace

                                                                 Gratin dauphinoise

                                       BUỔI 5: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP TIỀM

                                                                Filet mignon de porc sauce poivre, purré

                                                                Salade Nga

                                       BUỔI 6: LÀM CHÍN THEO PHƯƠNG PHÁP HẦM

                                                                 Porc au basilica, riz pilaz

                                                                 Soup de légumes

                                      BUỔI 7: MỲ TƯƠI

                                                                 Salade mỳ tươi hải sản

                                                          

 

LIÊN HỆ: 

Ms HẠNH - PHÒNG ĐÀO TẠO

TEL: 0902 228 956

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.